Kontakt
+48 783 332 310

Oferta

Zakres naszych usług obejmuje:

Projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Do wykonania projektu przyłącza wod-kan potrzebne są następujące dokumenty:

  • Warunki techniczne
  • Aktualna mapa do celów projektowych

Projekty wewnętrznej instalacji gazu od granicy posesji do budynku (wewnątrz)

Aby wykonać projekt wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podziemnym odcinkiem
do skrzynki gazowej potrzebne są dokumenty:

  • Warunki przyłączenia do sieci gazowej
  • Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Operaty wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne, m.in. na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z nowoprojektowanym budynkiem.

Do sporządzenia operatu wodnoprawnego potrzebne są następujące dokumenty:

  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Uzgodnienie przebiegu urządzeń melioracyjnych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
    i Urządzeń Wodnych w sprawie przebudowy przedmiotowej sieci drenarskiej
  • Aktualna mapa do celów projektowych