Kontakt
+48 783 332 310

Operaty wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne, m.in. na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z nowoprojektowanym budynkiem.

Do sporządzenia operatu wodnoprawnego potrzebne są następujące dokumenty:

  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Uzgodnienie przebiegu urządzeń melioracyjnych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
    i Urządzeń Wodnych w sprawie przebudowy przedmiotowej sieci drenarskiej
  • Aktualna mapa do celów projektowych